Sen na zemi symbolizuje téma nebo Tom vaše zapojení do situace. Typ podlahy, barvy nebo stavu odráží celkový pocit všeho, co děláte ve svém životě. Například černá bílá šachovnicová podlaha by odrážela celkový pocit vašeho života, který je nevyvážený, nepředvídatelný nebo chaotický. Sen o dřevěných podlahách symbolizuje téma nebo tón situace, která se točí kolem toho, že je silná, aniž by musela být pohodlná. Pocit vítězství nebo přitažlivosti, která není vždy citlivá na vaše pocity. Vzrušení z úspěchu nebo úspěchu s primárním požadavkem pokračovat v práci. Sen o objektech na podlaze symbolizuje nápady, cíle, chování nebo situace, které čekají nebo čekají na restart. Něco ve vašem životě, co není nutné pro tuto chvíli. Symbolizuje sen o chůzi po podlaze odráží progresi nebo přechod ve vašem životě. Zvažte všechny barvy nebo vzory na podlaze, aby odrážely, jak se můžete cítit, jak se to děje. Úrovně podlah budovy mohou využít numerologii snů, aby odrážely váš duševní stav nebo záměry. Například 5. patro může odrážet změnu a 9. Horní patra mohou představovat vyšší úroveň porozumění a nižší patra mohou odrážet nízkou úroveň porozumění, stresu nebo strachu.