Sen o stromu symbolizuje oblast vašeho života, která je založena. Situace nebo problém, který je neměnný nebo nemovitý. Něco, co vyžaduje hodně úsilí, jak se zbavit, nebo které lze vždy vyvolat. Pozitivně, to může odrážet vaši důvěru, víru, nebo důvěru v něco. Negativně může odrážet přetrvávající problém. Strom může také symbolizovat něco ve vašem životě, že jste se stali velmi pohodlné s, nebo si myslí, že se nikdy nezmění. Sen o strom je vytrhl ze země symbolizuje dramatickou změnu situace ve vašem životě, že jste si mysleli, že by se nikdy nestane, nebo že jste se stali velmi pohodlné s. To může být ve vaší mysli hodně. Mrtvý strom symbolizuje posun ke stabilní situaci. Vaše důvěra byla ztracena nebo byl vyřešen obtížný problém. Vidět kmen stromu symbolizuje stabilní situaci nebo přetrvávající problém, který jste překonali nebo se snažili čelit. Sen o lezení na strom z vlastní vůle symbolizuje bdělé životní situace, kdy máte pocit, že je třeba dokázat, že můžete něco překonat sami, pokud potřebujete. Sen o lezení na strom náš strach nebo potřebu bezpečnosti symbolizuje dokonalé dodržování odpovědného chování, aby se zabránilo selhání. To může být také zastoupení přílohy nebo spěchá do své rodiny, aby se zabránilo obtížným problémům. Příklad: Žena snila o tom, že bude stát vedle stromu a dívat se na hvězdy. V reálném životě se snažila obnovit svou náboženskou víru. Strom odráží její víra je neochvějná a stanovena, zatímco hvězdy se podívala na odráží možnosti obnovení své víry, že se začíná vidět v přítele, který ji překvapil ochotou praktikovat s ní. Příklad 2: Mladý muž snil o tom, že uvidí strom, který je vytrhán ze země. V reálném životě byl šokován, když zjistil, že dům jeho rodičů bude prodán. Strom odrážel jeho pocit, že je doma trvale a zavedený. Strom, který byl vyvrácen ze země, symbolizoval pocit stability a doma, který byl rychle odstraněn. Příklad 3: Mladý muž snil o lezení kokosové palmy a pádu kokosové ořechy na zem, zatímco někdo sledoval. V reálném životě byl obviněn z finančního selhání a musel podniknout řadu časově vytykaných kroků, aby dokázal, že je skutečně finančně zajištěn.

Sen o akáciovém stromu symbolizuje vás nebo jinou osobu, která si během nesnesitelné situace všímá něčeho špatného. Negativní, akácie strom může být znamením, že vy nebo někdo jiný jde do extrémů ignorovat problém nebo pocity druhých. Odmítá ustoupit, i když je situace mimo hrozné. Pozitivně, akácie strom symbolizuje drží svou zem, když nikdo už nezajímá.

sen o stromu života symbolizuje situaci, která je nemilosrdná a vyžaduje naprosté morální lpění. Obtížné situace v životě, které vám umožní činit rozhodnutí, ale vždy nabízí možnost pokušení nebo selhání. Strom života dokonale symbolizuje život, ve kterém, stejně jako strom, život je vždy obtížné s možností dobré nebo špatné.

Chcete-li vidět vánoční stromek, když sníte, má smysl štěstí a naplnění tužeb. Ukazuje také, že situace byla schválena. Vánoční strom také vyniká jako znamení pro rodinné oslavy, setkání přátel a radostné vztahy. Alternativně ukazuje některé možnosti zájmu. Jste zažívá úzkost a stres ve svém domácím životě? Další význam vánočního stromku naznačuje znovuzrození. To znamená pokrok v sebeovojítcích a duchovním osvícení. Zvažte také pocity a emoce, které zažijete během vánočních svátků. To vám může pomoci správně dekódovat tento symbol snu. Pokud váš sen o vánočním stromku nastane v prosinci, sen může symbolizovat budoucnost s očekávanými potěšeními. Případně můžete ukázat své obavy z větších povinností spojených s prázdninami.

Sen o bonsaje strom symbolizuje, jak krásné nebo zajímavé je být si všiml, různé. Síla jako jedinečná, zvláštní nebo neobvyklá jakákoli oblast vašeho života je. Negativně může být bonsaje znamením, že se snažíte skrýt své chyby nebo chyby pod záminkou, že jste ~jiný~, nebo něco, co je třeba obdivovat.

Sen o vánočním stromku symbolizuje situaci nebo problém, který varujete, že to, co chcete, je možné. Příležitost nebo štěstí může mít pocit, že je to blízko. Situace, která vás nutí přemýšlet o tom, co si myslíte, že si zasloužíte. Chcete-li snít, že máte vánoční stromek déle, než je obvyklé, symbolizuje rozšíření příležitostí. Opět je k dispozici k dosažení toho, co chcete, nebo nemůže přestat přemýšlet o tom, co chcete. Sen o plastovém vánočním stromku symbolizuje nedostatek důležitosti, který cítíte s příležitostí nebo štěstím, na které čekáte. Nemůžeš si uvědomit, že je důležité mít něco, co si zasloužíš. Sen o hořícím vánočním stromku symbolizuje ztrátu příležitosti, na kterou nemůžete přestat myslet.

Sen o hrušní symbolizuje trvalý pocit odpovědnosti. Situace, která vám dává pocit odpovědnosti po celou dobu, nebo vás motivuje k tomu, abyste zůstali zodpovědní. Příklad: Žena snila o pěstování hrušky. Při probuzení života, nemoc dělal musí být vážně o jeho zdraví po celou dobu.

Bonsaje ve snech představuje symboliku obsahující to, co jste udělali pro sebe. Existují určité překážky, které jste vytvořili, a nyní nejste schopni jít dál. Sen naznačuje, že být více tolerantní k sobě a odstranění některých omezení, které jste udělali pro sebe.

Sen o borůvek symbolizuje dobrý pocit z toho, co se počítá, není dokonalý. Líbí se mi něco, na co máš vážný názor. Požitek z něčeho, na co jste zvyklí nebo máte pocit, že musíte mít. Příklad: Žena snila o tom, že uvidí ostružinový strom, pokrytý borůvkami, které ještě nespadly. Ve skutečném životě se snažila otěhotnět a pořád neotěhotněla. Borůvkový strom odráží touhu vašeho otce vědět, je úžasné, ale není to dokonalé.

Ke snu o zelených a krásných stromech se označuje růst, touhy a nové příležitosti. Stromy jsou symbolem síly a rovnováhy, která je schopna ji udržet. Možná, že v tomto bodě svého života se snažíte zjistit, kdo jste. Zamyslete se nad tím, jak obtížné bylo vylézt, jak obtížné dostat se do bodu, na který to poukazuje. Pokud jste viděli strom, který spadl nebo byl zničen silou, pak to znamená, že jste ztratili kontrolu nad svým životem. Pokud pokážete strom, pak to znamená zbytečnou sílu a sílu, kterou jste investovali.

Chcete-li vidět nebo jíst grapefruit, představuje pocit pohody a obnovený stav mysli. Zažíváte upgrade ve svém duchu a omlazení vašeho těla. Ať už sníte v jakémkoli kontextu, nebo vidíte grapefruitový strom, je to symbol vašeho talentu, systému víry a dobrých skutků. To může také představovat plody vaší práce.

Po interakci se stromem Joshua, najít nebo vidět Strom Joshua, když sní, má důležité poselství o nadřazenosti spirituality. Také Joshua Tree vyniká jako znamení pro čistotu a přírodní úspěch. Má také symbolický význam osobní moci a kontroly. Ukazuje sílu a odvahu v životě snílka.

Sen o zeleném stromu symbolizuje oblast vašeho života, která se nikdy nezastaví. Pozitivně odráží vztahy nebo situace, které lze vyvolat vždy, když se to stane. Neschopnost prohrát. Zelený strom negativně odráží problém, který přežije všechny pokusy o jeho zrušení.

Pokud vidíte strom ve snu, pak se odkazuje na věc, kterou chcete odstranit ze svého života navždy.

Magnólie strom ve snu, ukazuje vaši touhu být viděn ostatními. Možná nemáš dost pozornosti. Na druhou stranu, pak sen o Magnolia by mohla být vykládána jako volání o pomoc a přístřeší.

Pokud sníte v jakémkoli kontextu, nebo vidíte strom Dantas s ovocem, znamená to bohatství a že budete dobře odměněni. Pokud jste snili a ve snu, jste viděli, že jste vychystávání švestky ze stromu Dantas a jíst je, znamená, že budete mít nějakou ztrátu a smutek. Temný mrak bude viset nad vámi.