Ústa

Sen o ústech symbolizuje vyjádření myšlenek nebo přesvědčení. Vycházející z otevřených úst symbolizuje vnímavost nebo otevřenost vůči novým myšlenkám. Vychází z zavřených úst symbolizuje být antagonistický. To může také představovat, že nemá zájem vyjádřit myšlenku nebo víru. Sen s ústy je roubík nebo šité uzavřené symbolizuje represe, neschopnost vyjádřit nebo mluvit svobodně. Sen s otevřenými ústy s modrým jazykem symbolizuje otevřenost vyjádřit pravdu.