Akumulace

Sen o hromadění symbolizuje sobectví. Možná máte problém dát něčí potřeby na první místo. Případně může akumulace odrážet strach ze ztráty nebo strach ze změny.