Topit

Sen o utonutí symbolizuje pocit zcela dominuje emoce, nebo nejistota. Můžete, obavy, nejistá, vina nebo jiné negativní emoce, které jsou dominantní a ohromující. Jedna věc je na tebe moc. Případně můžete být také hluboce zapojeni do něčeho, co je mimo vaši kontrolu. Sen o přežití utonutí symbolizuje obtížné emocionální situace, které jste překonali, nebo se učí řešit.