Ajoelhe-se

Když klečíte ve snu, pak to představuje ponížení. Sen o sestupu také naznačuje obrovský dopad, který na vás mají jiní lidé. Alternativně, sen může ukázat, jak přátelský s těmi kolem vás. Sestup je také jedna část smlouvy, když někdo navrhuje pro druhé.