Ulevilo

Sen o pocitu úlevy může odrážet problémy se životem, které byly sníženy nebo zmírněny. Strach nebo úzkost může pominul. Špatná situace nemusela být taková, jak jste to očekávali. Negativní je, že úleva ve snu může být známkou toho, že se příliš obáváte dobrých zpráv. Hledáte důvody se domnívat, že vše skončí vše v pořádku, aniž by řešení skutečného problému. Možná budete muset být opatrnější, jak hodnotíte situaci nebo vaše rozhodnutí. Příklad: Muž snil o tom, že zažije úlevu od deprese. Pak mu jeden člověk řekl, že už si nebude muset dělat starosti, a pak ucítil úlevu. V životě vyrostl a očekával skutečnost, že se bude muset probudit, aby se vzdal svých zpráv doma, a pak zažil, že to obrátilo jeho přesvědčení, že pohyb je jistota.