Pitva

Sen o pitvě symbolizuje pečlivé posouzení důsledků jeho jednání. Vy nebo někdo se možná pokoušíte porozumět selháním nebo najít hlavní příčinu problému.