Analytik

Sen o analytikovi symbolizuje vás nebo jinou osobu, která vyhodnocuje situaci nebo problém. Možná odraz vašeho sebehodnocení. Můžete být při bližším pohledu na určité chování nebo akce. Můžete se také pokoušet o selhání problému nebo zjistit hlavní příčinu.