Struktury

Pokud vidíte různé struktury ve snu, tento sen naznačuje vaše obavy z věcí, které jsou pro vás neznámé.