Reklamy

Sen o komerční symbolizuje osobu nebo situaci, která se snaží prodat v myšlenkách, které nejsou prioritou pro vás, nebo není vaše první volba. Alternativní volby nebo nápady, které nemají zájem, najít rušivé, nebo se domnívají, že jsou nevhodné.