Jarmulky

Sen o solidéu symbolizuje humor nebo postoj, který se nestará o nic jiného než pozitivismus. Být optimistický, morální nebo dobré chování je důležitější než obvykle. Ty nebo někdo, kdo si myslí, že být pozitivní je důležité po celou dobu. Vy nebo někdo jiný je velmi tvrdohlavý o pozitivní přesvědčení nebo akce. Poctivost, nestrannost, péče o druhé nebo řešení problémů mohou být náhle velmi důležité. Solidéu se může objevit ve snu, když se testuje jeho integrita, úspěch nebo schopnost přizpůsobit se problémům.