Třída angličtiny

Sen o anglické třídě symbolizuje obavu, že neděláte nic špatného. Znepokojující nebo hluboké obavy, že vše, co děláte nebo říkáte, je vhodné. Negativně si můžete myslet, že jste někoho urazili, že se na vás někdo zlobí, nebo že něco, co jste řekl, bylo nesprávně interpretováno. Případně se můžete ujistit, že něco je tak dobré, jak můžete dostat.