Veslice

Sen o veslici symbolizuje konfrontaci s negativní nebo nejistou situací, kterou chápou jako úžasnou. Necítíte pocit nebezpečí nebo naléhavosti. Sami můžete vidět potenciální výhody, aby váš čas zabývající se problémem.