Nad

Sen o tom, že se bude pokračovat, symbolizuje vzestup, zlepšení a pokrok. Můžete zažívat vyšší úroveň povědomí, hybnost, nebo se blíží k cílům. Chcete-li vylézt příliš rychle, může poukázat na nafouknuté ego, aroganci nebo strach z úspěchu.